11 životnih načela Masutatsu Oyame [Kyokushin Karate Klub "Dugo Selo"]
11 životnih načela Masutatsu Oyame
Put borilačkih vještina počinje poniznošću (ljubaznost, učtivost, uljudnost). Stoga, budite uvijek iskreni i čisti u svojoj namjeri i djelovanju.

Slijediti put borilačkih vještina je kao penjanje na liticu. Krenete prema vrhu i nemate pravo na odmor. Zahtjeva potpunu i nepokolebljivu predanost cilju.

Preuzmite inicijativu u svim svojim djelovanjima.
Nikad ne posegnite za sebičnošću, zlobom i prazninom vašeg uma.

Čak i u borilačkim vještinama, problem novca ne može se ignorirati, no nikad se ne smijemo voditi materijalizmom.

Na našem putu u borilačkim vještinama moramo imati karakter.
Zadržite pravilan stav i čvrst karakter u svim slučajevima.

Postaje se dobrim početnikom nakon 1000 dana treninga.
Dobar majstor postaje se nakon 10 000 dana treninga.

Samokritičnost je početak mudrosti.
Uvjek razmišljajte o svojim postupcima i to će vam biti prilika za napredak.

Priroda i svrha puta borilačkih vještina je posebna.
Sve sebične želje i misli treba dobro izgorjeti u vatri jakog treninga.

Put borilačkih vještina počinje sa točkom i završava unutar kruga.
Ravne linije potječu iz ovog principa.

Pravi smisao puta borilačkih vještina jedino može biti spoznat kroz iskustvo.
Imajući navedeno na umu, nikad se nemoj bojati zahtjeva koji će taj put tražiti od tebe.

Zapamti zauvijek: Na putu borilačkih vještina nagrade za iskreno i zahvalno srce su beskonačne.

Sva Prava Pridržana ©