Licencni seminar [Kyokushin Karate Klub "Dugo Selo"]
Licencni seminar
U nedjelju, 03. veljaèe 2019. godine, u Samoboru, u Gradskoj športskoj dvorani, održan je Licencni seminar za trenere i ispitivaèe Hrvatskog karate saveza. Seminaru su pristupili Nikola Banjeglav, Barbara Buretiæ, Ilija Matiæ i Nikola Sever, te dobili licencu za daljnji rad kluba. U dvorani se okupilo oko 300 trenera karatea iz cijele Hrvatske. Seminarom su rukovodili najbolji struènjaci karate športa, te uvaženi predavaèi sa Kineziološkog fakulteta iz Zagreba, na èelu sa prof.dr.sc. Hrvojem Sertiæem, voditeljem Katedre za borilaèke sportove.

Sva Prava Pridržana ©